Klik op de auteursnaam voor meer informatie. Sluiten: ook weer op auteursnaam klikkenKlik op de auteursnaam voor informatie
Over Shu’em shamanisme

Shamanisme is een oeroude zoektocht naar de waarheid. Het is ouder dan de bekende religies of spirituele paden. Het is de zoektocht naar persoonlijke kennis en macht, deze zoektocht bestaat uit het overbruggen van de denkbeeldige kloof tussen de materiele wereld en wereld van inspiratie.

Shamanisme is een universeel verschijnsel dat op alle plaatsen van de wereld bestaat en zo oud is als de mensheid zelf. Het is opmerkelijk dat onderzoek heeft aangetoond dat mensen die deze staat van bewustzijn bereiken grote overeenkomsten hebben in hun ervaringen, ook zijn er veel overeenkomsten met ‚ bijna-dood‘ ervaringen. Zoals Jung het noemt ‚de ervaringen zijn archetypisch van aard‘

Dit wijst op het bestaan van een wereld die los staat van de gewone werkelijkheid, een wereld van symbolen en archetypen. Deze wereld bereikt men als men overlijdt of een bijna-dood ervaring heeft. De shamanen hebben echter technieken ontdekt en ontwikkeld die het mogelijk maken om deze velden bewust te betreden. Deze wereld staat bekend als de tussenwereld, tussen de wereld van de materie en de wereld van de geest in.

In dit veld is alles met elkaar verbonden en beïnvloedt alles elkaar. Alles wat ooit bestaan heeft, bestaat of nog zal bestaan is in dit veld waarneembaar, het is een vormloze wereld die zich door middel van gevoelens, herinneringen en symbolen aan ons meedeelt.

Als wij bewust willen participeren in dit veld dan is er een verruimde staat van bewustzijn noodzakelijk.
Normaal is er een uitzonderlijke situatie of een schok nodig om uit de ‚gewone‘ werkelijkheid te treden. Shamanen hebben wegen gevonden om deze staat te bereiken en er bewust in te kunnen handelen. Men is zich niet alleen bewust van deze wereld maar tegelijkertijd ook van een andere werkelijkheid.

Deze andere realiteit is sterk verbonden met de realiteit van alledag, het is het veld dat onbewust vorm geeft aan deze wereld. Het is als een dia en de voorstelling daarvan; datgene wat op het projectiescherm gebeurt is wat er in het dagelijkse leven gebeurt. De dia daarentegen geeft vorm aan wat er op het doek verschijnt, verandert men de dia dan kan het niet anders of de voorstelling op het scherm verandert. Hierop is shamanistische healing gebaseerd. In deze toestand kan men het leven bewust vorm geven.

Dit is een vorm van healing waarin de healer in een veranderde staat van bewustzijn toegang heeft tot die lagen van de realiteit waarin het trauma zich heeft vastgezet en deze op dat niveau kan op lossen.

Het is een zeer krachtige vorm van healing, waarbij de meer reguliere technieken zoals het herbeleven van het trauma, het begrijpen ervan, en het bewust verwerken overbodig zijn. Als een trauma zich op soul niveau herstelt, dan zal het hele mechanisme zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheid.

De cliënt blijft tijdens de behandeling passief. Soms is men zich tijdens de behandeling bewust van de ingreep en ontstaat er een weldadige rust of een gevoel van vreugde of kracht direct na de behandeling. Soms is men zich niet bewust van de ingreep en zal men zich geleidelijk aan beter gaan voelen, zonder dat men precies aan kan geven waarom dat gebeurt.

Het maakt gewoonlijk een einde aan een periode van pijn, angst, onmacht en onzekerheid.

Soul-loss

Soul-loss is de meest wijdverbreide oorzaak van onvrede en de onderliggende oorzaak van veel psychologische problemen.

Soul-loss ontstaat waneer een traumatische gebeurtenis als zo beangstigend, wreed, onaangenaam en vooral onverklaarbaar werd ervaren, dat deze zich niet in het gewone wereldbeeld kan inpassen. Het is te anders dan wat bekend is.

Zo’n niet ingepaste ervaring blijft als het ware geïsoleerd, en wordt niet verwerkt (= ingepast in het wereld- en /of ik beeld). En blijft dezelfde signalen uitzenden als van het oorspronkelijke trauma.
Shamanen noemen dit soul-loss, de psychologen dissociatie.

Kinderen zijn zeer vatbaar hiervoor omdat hun ratio nog niet sterk ontwikkeld is en zij het trauma niet aan zich zelf kunnen verklaren of relativeren.

Soul is voor ons waarneembaar als gevoel en herinnering. Onbewust is het de vibratie die vorm geeft aan de wijze waarop wij het leven ervaren. Een verstoring in soul zal het hele leven beïnvloeden.

Soul-loss kan op vele manieren ontstaan, het kan het gevolg zijn van een enkele traumatische ervaring of van een langere periode van onbevredigd en onprettig leven.
Het isoleren van de ervaring is een overlevingsmechanisme, om dat de ervaring te pijnlijk is of omdat deze niet begrepen kon worden.

Soul-loss laat een diepe en pijnlijke leegte achter, die men direct en automatisch zal proberen op te heffen. Hierdoor ontstaat er een grote kwetsbaarheid en gevoeligheid voor invloeden van buiten af. De onbewuste pogingen om een soul-loss te compenseren (of de leegte op te vullen) hebben altijd een dwangmatig en wanhopig karakter.

Enkele oorzaken op jonge leeftijd zijn: een moeilijke geboorte, moeizame jeugd en puberteit, sexueel misbruik, mishandeling, emotionele chantage, ziekten, ongeluk, dood van een naaste, scheiding.

In zeer persoonlijke relaties, zoals tussen ouders en kinderen of tussen levenspartners kan door emotionele claims soul-loss ontstaan, in deze gevallen noemen shamanen dit soul-theft (een deel van de soul, of het gevoel word geclaimd door een ander).
Vaak spelen in dit soort relaties thema’s als: liefde- haat, schuld, plicht, afhankelijkheid, frustratie en emotionele chantage en overheersing een grote rol.

Kenmerkend is ook dat geen van de betrokkenen gelukkig is met de situatie, maar dat men toch niet in staat is deze te veranderen. Bij het overlijden van een van de betrokkenen zal dit niet veranderen, maar zelfs ongrijpbaarder worden.

Symptomen van soul-loss zijn:

Gevoel van machteloosheid en frustratie, minderwaardigheidsgevoelens, depressies, chronische vermoeidheid, angsten en fobieën, paniek, overgevoeligheid voor anderen of situaties, onvermogen om contacten aan te gaan en te onderhouden, eenzaamheid, sommige vormen van crimineel gedrag, verslavingen (drugs, drank, werk, geld, computer, tv, etc.) en sommige vormen van psychosen.

Soul-loss is de meest wijdverbreide oorzaak van onvrede en de onderliggende oorzaak van veel psychologische problemen.

Invloeden

Invloeden zijn een andere bron van pijn en onvrede. Doordat je op soul niveau met alles verbonden bent kan je ook beïnvloed worden door datgene waar mee je in aanraking komt (omgeving ,andere mensen). En omdat soul over het algemeen grotendeels onbewust is, kan dit gebeuren zonder dat je je daar bewust van bent. Zo’n invloed kan een psychologisch probleem worden wanneer deze te sterk is, of wanneer jij verzwakt bent door stress, ziekte of soul-loss.

Een invloed kan zich behalve aan personen ook hechten aan een huis, werkplek, en aan objecten (met name aan persoonlijke sieraden). Zo’n plaats of zo’n object zal de invloed weer op jou overdragen.

Symptomen die vaak het gevolg zijn van een beïnvloeding zijn: onverklaarbare vermoeidheid, ontwikkeling van tumoren, astma, druk op bepaalde lichaamsdelen, reumatisme, infecties, hoofdpijnen, herhaaldelijke pech, onvermogen om sociale of intieme contacten te maken, besluiteloosheid, specifieke carrière obstructies, terugkerende dagdromen, of storende innerlijke stemmen. Schizofrenie en het meervoudig persoonlijkheids syndroom (MPS) kunnen elementen van beïnvloeding in zich hebben.

In sommige culturen bestaat er een traditie waarin specifieke negatieve invloeden bewust op anderen gericht worden. Dit kan een vloek zijn of een ander soort van opzettelijk, gerichte negatieve beïnvloeding. Dit wordt doorgaans ‚zwarte magie‘ genoemd, en kan zeer gevaarlijk zijn.

Ook kunnen overledenen die niet in staat zijn zich aan te passen aan hun nieuwe situatie na het fysiek georiënteerde leven, een bron van negatieve invloed worden.

Invloeden die een besliste en duurzame indruk gemaakt hebben kunnen zeer gevaarlijk worden. Zij kunnen leiden tot psychologische problemen en ook tot lichamelijke problemen. Wanneer jij veel mensen in nood ontmoet, of kort geleden een traumatisch ongeval, een echtscheiding, of de recente dood van een naaste, hebt meegemaakt is het verstandig om jezelf te reinigen‘ van invloeden zodat het systeem zichzelf kan regenereren.

Author

  • Hans van Eickel

    Hans van Eickel, onze gewaardeerde Fitness Expert uit het pittoreske Amsterdam, belichaamt de holistische ethos van InnerNed met zijn gebalanceerde benadering van dieet en rigoureus fitnessregime. Zijn expertise, vloeiend gearticuleerd in zowel Nederlands als Engels, overbrugt de kloof tussen diverse wellness-enthousiastelingen. Met een wereldwijde voetafdruk in verschillende fitness-evenementen, brengt Hans de lezers van InnerNed een blik op mondiale fitness-trends en de camaraderie binnen de wellness-gemeenschap.