Magnetiseren en polariteit is een vorm van alternatieve geneeswijze maar waar komt het vandaan en wat houdt het nu precies in?

Van het begrip magnetiseren wordt voor het eerst melding gemaakt al zo ongeveer 1000 jaar voor Christus en waarschijnlijk kwam het zelfs al voor in de tijd van de Egyptenaren. 

Als grondlegger van de hedendaagse westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder twijfel de Oostenrijkse arts dr. Anton Mesmer ( 1734-1815) worden genoemd, ondanks het feit dat zijn leer en de toepassing ervan al eeuwen eerder werd beschreven en toegepast. 

Mesmer ontdekte, wat hij noemde, het dierlijk magnetisme. Dit is een kracht van dierlijke oorsprong, die invloed kan hebben op andere levende wezens. Deze arts ging ervan dat paranormaal genezen te maken heeft met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf en dat wat eerder door velen werd gezien als bovennatuurlijk een natuurlijke verklaring heeft.

De periode Mesmer is een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook een van de meest vergeten perioden. U zult zich afvragen waarom? Het mesmerisme is een van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.Mesmer’s ideeën waren:

  • er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof ‚fluïdum‘
  • ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo’n energieveld om zich heen (tegenwoordig beter bekend als ‚aura‘)
  • ziekte is het gevolg van een onevenwichtige verdeling van deze energiekracht in het lichaam van de mens
  • De ‚genezer‘ kan de ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke te geven door bijvoorbeeld handoplegging

Bij het magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om hem heen hangende energie. Deze wordt gebundeld en wordt gericht gebruikt dáár waar het lichaam het nodig heeft. Op deze manier activeert het lichaam zichzelf om te genezen. Kortom: Magnetiseren is het op een liefdevolle wijze geven van energie , waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is.

Blokkades zijn problemen die zich bij een mens kunnen voordoen en waar men op dat ogenblik geen raad mee weet. Omdat men vaak niet weet hoe men het moet aanpakken, wordt het probleem weggestopt en opgekropt. Men trekt op deze manier een muur op waarachter men zich kan verstoppen.
Als een blokkade langer aanhoudt, dan zet zich dat op een gegeven moment vast in het energieveld van de aura, met als gevolg dat men ziek wordt.

Polariteit en levenskracht

De grondlegger van de moderne polariteittherapie is Dr. Randolph Stone, gespecialiseerd arts in de osteopathie en natuurgeneeskunde. Tijdens zijn werkzaamheden kwam deze arts in aanraking met de oude spagirische geneeskunst. (Deze geneeswijze maakt gebruik van de alchemische verklaringmodellen en technieken voor de vervaardiging van medicijnen. De leer volgens welke deze middelen voorgeschreven worden, vertoont wel een zekere verwantschap met de homeopathie en fytotherapie, maar is niet met de denkmodellen daarvan te verklaren).
Hierdoor kreeg Stone inzicht in de essentiële wetenschap van de subtiele elektromagnetische velden van het lichaam.

Polariteit bestaat uit het gebruik maken van de levenskrachtige stroom waarover iedereen van nature in zijn handen beschikt. Door gebruik te maken van deze stroom kan de therapeut bij iemand anders energie vrijmaken en in evenwicht brengen. Wanneer deze energie ongehinderd kan stromen dan voelt men vrede, liefde, vreugde en gezondheid.

Levenskracht of prana is een subtiele vorm van elektromagnetische energie. Door spanningen kan deze energiestroom verzwakt en gedeeltelijk geblokkeerd raken. 

Bij evenwicht door polariteitenergie worden lichamelijke en niet-lichamelijke aanrakingen gebruikt met het doel door het gehele systeem energie te laten stromen en daardoor blokkades op te heffen. Zodoende kan de levenskracht weer vrijelijk door het lichaam stromen. Polariteit stimuleert de levenskracht om via natuurlijke weg blokkades op te heffen.

Door polariteit ontstaat in het lichaam op alle niveaus een diepe genezende ontspanning.

Magnetiseren is dus het overbrengen van kosmische energieën door de magnetiseur op de cliënt. Door middel van sturen van deze kosmische energie naar de plek waar cliënt de pijn heeft, voelt de cliënt daar een warmte die de verlichting of genezing in gang zet.

De behandeling bestaat uit het geven van een aantal basishandelingen om de geblokkeerde levenskracht los te maken, zodat de energie weer vrij kan stromen. Dit gebeurt door middel van diepe massage, lichte aanraking zonder druk en niet -lichamelijke aanraking.

Deze handelingen worden gevolgd door een aantal handelingen specifiek gericht op de klacht. Dit kan met de magnetiseer techniek of met de polariteittechniek gebeuren, al naar gelang wat de cliënt het prettigst vindt. Tevens besteed ik veel aandacht aan de chakrapunten. (zie hiervoor verderop in het artikel)
Magnetiseren vindt in het algemeen plaats in verticale houding terwijl polariteit bestaat uit een tafelbehandeling.

Als afronding wordt een aantal technieken gebruikt om de energie te polariseren, dat wil zeggen dat de levenskracht weer in zijn oorspronkelijke banen wordt geleid.

Om een goed resultaat te krijgen is het wenselijk dat er meerdere behandelingen plaatsvinden daar een klacht vaak al meerdere jaren bestaat en deze dus niet in één behandeling is te genezen.

Wat gebeurt er tijdens een magnetiseer en/of polariteitbehandeling

Belangrijk voor jou om te weten is, dat je je voor magnetiseerbehandeling of een polariteitbehandeling NIET behoeft uit te kleden. Het enige wat ik je vraag is om de kousen en schoenen uit te doen, maar dit geldt ook voor mij als therapeut. De enige handeling waarbij ik je vraag uw bovenbroek of rok uit te doen, is bij een polariteitbehandeling wanneer je komt voor rugklachten. Voor deze specifieke behandeling is het noodzakelijk dat je de pantalon of rok ( dus niet het ondergoed) uittrekt.
Waar ik je tevens op attent wil maken is dat een polariteitbehandeling heel diep werkt.

a. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat mensen die emotioneel overstuur zijn zich kunnen ontspannen, afstand van hun problemen kunnen nemen en zich kunnen bevrijden.
b. Anderen kunnen in een zeer diepe bewuste slaap geraken. U kunt zolang uitrusten als nodig is.
c. Er zijn mensen die na een polariteitbehandeling behoefte hebben aan een nachtrust, anderen hebben net een nachtrust achter de rug.
d. Iemand kan het heel warm krijgen, terwijl een ander misschien rilt, als het bloed naar de huid of naar interne organen trekt.
e. Soms voelt iemand zich heerlijk of helemaal gelukzalig.
f. Je moet niet ineens resultaten verwachten na één behandeling. Er zijn meerdere behandelingen nodig om resultaat te bereiken. Vergeet niet dat klachten niet van de ene op de andere dag zijn ontstaan. Er gaan soms jaren overheen voordat ze tot uiting komen.

Je zult zich na de eerste behandeling zeker heel ontspannen voelen, wat al bijdraagt op de weg naar je genezing. Wonderen worden er maar zelden in één keer verricht! Twee maal per week een behandeling is in het begin zeker noodzakelijk.
g. Het kan voorkomen dat klachten na een behandeling iets verergeren (dit komt echter zelden voor). Weet dat het lichaam reageert zoals het dat op dat moment vraagt. Indien dit toch mocht voorkomen, weet dan dat het daarna zeker beter gaat.

Welk verschijnsel je ook bij jezelf opmerkt: wees ervan overtuigd dat je, wat je waarneemt op dat moment nodig hebt. De levenskracht wordt slechts daarheen geleid, waar deze nodig is om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen. Je moet je er beter door gaan voelen.

De levenskracht maakt geen onderscheid tussen lichamelijke en emotionele pijnen. Beide zijn gewoon uitingen van geblokkeerde levenskracht.

Om de behandeling kracht bij te zetten geef ik geheel vrijblijvend advies op gebied van gezonde voeding en ook lichaams- en ontspanningsoefeningen behoren tot de behandeling. Zo kan men thuis ook verder werken aan het genezingsproces. Tevens werk ik met kristallen waardoor men zich nog gemakkelijker kan ontspannen.

De invloed van kristallen

Sedert de oertijd al helpen kristallen de mens bij genezende behandelingen. Hun schoonheid en heel unieke lichtuitstraling zijn tegenwoordig, bij het begin van „het nieuwe tijdperk“, weer populair geworden.
De edele stenen bieden veel hulp bij onder meer polariteitbehandelingen. Angsten en tot dan verborgen delen van de persoonlijkheid, die ter bevordering van de geestelijk-psychische groei nog geaccepteerd moeten worden, komen in het bewustzijn. Er ontstaat een vervelende psychische situatie: de oude wegen schijnen zinloos, maar nieuwe wegen dienen zich nog niet aan. Veel blokkades zijn bijzonder hardnekkig en de angst voor op de bewustzijnsdrempel staande inhouden kan tot pijnlijke verkramping leiden. Hier kunnen stenen uit het rijk der mineralen waardevolle hulp bieden.

Drie kristalsoorten zijn bijzonder geschikt voor het behandelen van deze blokkades te weten amethist, bergkristal en rozenkwarts. Hun mogelijkheden lopen sterk uiteen. Ze vullen elkaar prachtig aan en kunnen de polariteit voortreffelijk bevorderen.

Meer over kristallen

De chakra´s

In de aura zitten openingen, waardoor de levensenergie die een mens nodig heeft naar binnen kan stromen. Deze openingen heten chakra´s. Het woord komt uit het Sanskriet – een oude Indische taal – en betekent wiel. Chakra’s vormen een verbinding tussen de oceaan van energie waarin wij ons bevinden en ons stoffelijk lichaam. Zij zorgen voor de energietoevoer. Zij lijken op draaikolken van gekleurd licht.

Elk chakra of energiecentrum heeft een bepaalde kleur. De centra zijn niet bij iedereen even ver ontwikkeld en bij een zelfde persoon niet alle even sterk functionerend. Zij hebben te maken met lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Een chakra kan geblokkeerd raken door bijvoorbeeld een heftige emotie waardoor een goede doorstroming van energie belemmerd wordt. Wanneer dit langere tijd het geval is, kan die verstoring een lichamelijke klacht veroorzaken. Elk chakra heeft namelijk een directe relatie met specifieke organen, endogene klieren en zenuwcellen. Door de geblokkeerde chakra te behandelen kan je deze weer tot activiteit brengen en de opgehoopte ‚vuile‘ energie wegnemen. Zo kan de verstoring in de vrije doorstroming van energie worden weggenomen en kan een helingsproces op gang komen van het orgaan dat bij die chakra hoort, waardoor men hopelijk klachtenvrij wordt.

De wetenschap van de chakra’s, hun werking en betekenis, beslaat een zeer breed terrein want behalve de zeven hoofdchakra’s (met ‚hoofd‘ wordt bedoeld belangrijk) bestaan er ook nog heel veel kleinere chakra’s.

De eerste chakra

De eerste chakra zit op het stuitje en heet daarom stuitchakra. Deze chakra is belangrijk voor een goede basis hier op aarde, zoals zekerheid, veiligheid en levenskracht. Als deze chakra niet goed doorstroomd wordt, heeft men vaak last van faalangst, concentratieproblemen, depressies en koude voeten. Fysiek kunnen er dan klachten optreden zoals aambeien, constipatie en het niet goed functioneren van de voortplantingsorganen. Deze chakra is van groot belang voor de doorstroming van energie van beneden naar boven en de andere kant op, richting aarde.
De kleur van deze chakra is rood.

De tweede chakra

De tweede chakra is de miltchakra ook wel het heiligbeenchakra genoemd. Hierin vinden veel processen plaats van emotionele aard, seksuele gevoelens bijvoorbeeld. Bij blokkade kunnen klachten optreden van de urinewegen, de milt en de lever.
De kleur van deze chakra is oranje.

De derde chakra

De derde chakra is de maagchakra. Deze ligt in de buurt van de ‚plexus solaris‘, ook wel de zonnevlecht genoemd. De psychologische functie van deze chakra omvat het verstandelijk redeneren en het vermogen om te maken en te doen. Het is de zetel van de gevoelens en de emoties die ik-gericht zijn. Vooral angst, verdriet, eenzaamheid, wanhoop en hoop, blijheid en depressie hebben met dit centrum te maken.
Het is tevens een krachtcentrum. Een niet goed werkende maagchakra kan een gevoel van uitputting geven of maagdarmstoornissen opleveren.
De kleur van deze chakra is geel.

De vierde chakra

De vierde chakra is de hartchakra.
Deze staat voor diepere gevoelens, zowel de gevoelens voor jezelf, als die voor een ander. Als de hartchakra is geblokkeerd, heb je kans op een te hoge of een te lage bloeddruk, hartklachten of klachten aan de ademhalingsorganen.
De kleur van deze chakra is groen.

De vijfde chakra

De vijfde chakra is de keelchakra.
Deze chakra staat in verband met je fysieke stem en het vermogen jezelf en je emoties tot uitdrukking te brengen. Een voorbeeld van het voelen en werken van zo’n chakra zie je als je geëmotioneerd bent en je jezelf niet kan uiten. Je krijgt dan het gevoel dat je keel dichtgeknepen wordt. Het keelcentrum is verbonden aan een gebied dat de nek en het bovenste deel van de schouders omvat. Een geblokkeerd keelchakra uit zich dikwijls in gespannen nek en schouderspieren en klachten aan de schildklier en stem.
De kleur is blauw.

De zesde chakra

De zesde chakra is de voorhoofdchakra.
Psychologisch gezien is het de chakra van het begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hiermee kun je ook je eigen blokkades voelen door naar binnen te kijken. Verder is dit ook de chakra van de intuïtie en het gevoel. Als dit centrum niet goed werkt, zijn er vaak concentratieproblemen, heeft men pijn boven de ogen. Soms voelt men een band om het hoofd.
De kleur van deze chakra is indigoblauw.

De zevende chakra

De zevende chakra is de kruinchakra.

Dit centrum is ‚afwijkend‘ van de andere centra. Het ontvangt energie, de andere nemen energie op en verdelen die. Het kruincentrum zorg voor energiedoorstroming van het hele lichaam en zendt de energie door naar de andere centra. Als je kruinchakra open staat kan als vanzelf heldere (zuiverende) levensenergie naar binnen stromen. Als deze chakra geblokkeerd raakt, heeft men dikwijls last van hoofdpijn.
De kleur van deze chakra is violet.

Author

  • Hans van Eickel

    Hans van Eickel, onze gewaardeerde Fitness Expert uit het pittoreske Amsterdam, belichaamt de holistische ethos van InnerNed met zijn gebalanceerde benadering van dieet en rigoureus fitnessregime. Zijn expertise, vloeiend gearticuleerd in zowel Nederlands als Engels, overbrugt de kloof tussen diverse wellness-enthousiastelingen. Met een wereldwijde voetafdruk in verschillende fitness-evenementen, brengt Hans de lezers van InnerNed een blik op mondiale fitness-trends en de camaraderie binnen de wellness-gemeenschap.