Het Hindoeïsme wil je herenigen met het goddelijke in je.
Het Hindoeïsme kent geen stichter. In die zin wijkt het af van andere godsdiensten.

Kernbegrip in het Hindoeïsme is, voorzover ik er tegen aan kijk, Dharma.

Dharma

Voor mijn gevoel lijkt Dharma veel op het Chinese Tao.
Het geeft een beeld hoe je zou kunnen leven in overeenstemming met het doel ervan: je realiseren tot wat je in wezen bent. Een pad dat je leidt van onwetendheid tot kennis.

Hoewel het Hindoeïsme tal van geschriften kent is het lezen daarvan geen doel op zich. Je bestudeert de geschriften om je te laten inspireren. Ze vormen het plaveisel op je pad.

Het Hindoeïsme is in z’n zuiverste vorm – zoals eigenlijke alle religies van oorsprong – een ervaringsreligie.
Uiteindelijk gaat het erom het goddelijke in je te ervaren.

De Hindoe geschriften

De geschriften uit het Hindoeïsme zijn ofwel direct van de goden ontvangen danwel neergeschreven, al dan niet op basis van herinnering. De eerste worden authentieker beschouwd dan de andere, juist omdat ze direct van de Goden zijn ontvangen.

De andere zijn vaak voorzien van commentaren, zijn interpretaties van de eerste.

Even op een rijtje:

Ontvangen van de Goden:

  • Sruti (‚gehoord‘)

Uit herinnering opgeschreven:

  • Smrti
  • Nyaya, de vedanta- soetra’s

De belangrijkste en de oudste geschriften zijn de Veda’s die ’sruti‘ zijn. Ze hebben hun basis in de innerlijke spirituele ervaringswereld van de ouden.

Er zijn vier veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yajur veda en de Atharva Veda.

Een van de onderdelen van de Veda’s zijn de Oepanishads.
Je kunt ze vinden aan het eind van iedere Veda. Ze bevatten de essentie van die Veda, naast mythen, legenden en bespiegelingen over de wereld en de plaats daarvan in de kosmos.

De basis van het Hindoeïsme

De basis van het Hindoeïsme vind je in de Vedanta.

Het woord veda vind je terug in ons ‚weten‘, maar het heeft ook een relatie met het latijn: videre, wat ‚zien‘ betekent.

Daarmee is eigenlijk in één woord ook de kern van het Hindoeïsme aangegeven: door (innerlijk) zien, door ervaring, weten. Weten wie je bent, wat je oorsprong, doel en weg is.

Volgens de Vedanta is Brahman een onpersoonlijke God. Brahman vertegenwoordigt de universele ziel, is de absolute waarheid, de schepper, hij die de wereld in stand houdt en hem ook vernietigt.

Volgens de Vedanta is iedere menselijke ziel afkomstig van Brahman en maakt daarvan ook deel uit. Binnen de Vedanta zijn er stromingen die hier elk weer net iets anders tegenaan kijken, maar:

Je bent deel van een geheel. Dat is de kern, zoals ik er tegenaan kijk.

Author

  • Hans van Eickel

    Hans van Eickel, onze gewaardeerde Fitness Expert uit het pittoreske Amsterdam, belichaamt de holistische ethos van InnerNed met zijn gebalanceerde benadering van dieet en rigoureus fitnessregime. Zijn expertise, vloeiend gearticuleerd in zowel Nederlands als Engels, overbrugt de kloof tussen diverse wellness-enthousiastelingen. Met een wereldwijde voetafdruk in verschillende fitness-evenementen, brengt Hans de lezers van InnerNed een blik op mondiale fitness-trends en de camaraderie binnen de wellness-gemeenschap.