Volgens Van Dale: „het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven te versmelten tot iets nieuws, het beste uitkiezend. „

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet op één stroming of op een specifieke theorie richt maar gebuik maakt van verschillende therapieën, behandelwijzen en concepten, en daaruit elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt en het probleem.

In de loop der tijd veranderden psychotherapeuten hun schoolgebonden werkwijzen en stapten binnen hun praktijk over op het naar eigen inzicht toepassen van methoden waarvan zij ondervonden dat die effectief waren bij bepaalde klachten en problemen. Zo ontstonden eclectische therapievormen.

Bij een eclectische werkwijze staan de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de therapeut voorop in plaats van de behandeltechniek. De therapeutische relatie kan hierdoor een verdieping krijgen. De professional zal op een creatieve en vaak ook intuïtieve manier zijn handelen aansluiten op de individuele situatie en de behoeften en kwaliteiten van de cliënt. In dit opzicht wijkt eclectische therapie af van veel andere therapieën waar de te volgen methodiek veelal op de voorgrond staat. Deze werkwijze vraagt van de therapeut dan ook om breed opgeleid te zijn en tegelijk in staat te zijn eigen werkwijzen te ontwikkelen en een behandeling te geven waarbinnen de verschillende technieken en methoden moeiteloos geïntegreerd worden. Dit impliceert veelzijdigheid en vrijheid in de beroepsbeoefening en leidt er toe dat er veel vormen van eclectische therapie bestaan.

Binnen Creation Company, werk ik met diverse methoden uit de psychotherapie, creatieve therapie, natuurgeneeskunde, spiritueel-energetische therapie, lichaamswerk, coaching en maatschappelijke dienstverlening. Aandachtgebieden zijn het: spirituele-, lichamelijke-, psychische – en maatschappelijke welzijn. 

Author

  • Hans van Eickel

    Hans van Eickel, onze gewaardeerde Fitness Expert uit het pittoreske Amsterdam, belichaamt de holistische ethos van InnerNed met zijn gebalanceerde benadering van dieet en rigoureus fitnessregime. Zijn expertise, vloeiend gearticuleerd in zowel Nederlands als Engels, overbrugt de kloof tussen diverse wellness-enthousiastelingen. Met een wereldwijde voetafdruk in verschillende fitness-evenementen, brengt Hans de lezers van InnerNed een blik op mondiale fitness-trends en de camaraderie binnen de wellness-gemeenschap.