Vasten voor je gezondheid

Behalve om spirituele redenen kun je vasten vanwege je gezondheid.

Als ‘therapie’ is vasten meer gericht op het opheffen van de belasting van je lichaam ten gevolge van slechte voeding of overconsumptie.
Teveel en slecht eten trekken een behoorlijke wissel op je lichamelijk welbevinden en daarmee ook op je geestelijke harmonie. Zo zijn bijvoorbeeld hoge bloeddruk en hartproblemen, suikerziekte en allerlei allergieën vaak een gevolg van overconsumptie en slechte voeding.
Geregeld enkele dagen vasten is – naast beweging – een manier om je lichaam van de slakken en andere afvalstoffen te ontdoen.

Ik wil hier ook nog even wijzen op het belang van goed kauwen: je kunt aan het vasten blijven, als je niet ook je voeding en de manier waarop je die tot je neemt, verandert.
Goed kauwen zorgt ervoor dat de proteïnen voldoende verteerd in je lichaam worden opgenomen. Onvoldoende verteerde proteïnen veroorzaken giftige stoffen in je bloed met alle vervelende consequenties (allergie bijvoorbeeld) van dien.