Therapeutic Touch

Therapeutic Touch is een in de jaren ’70 ontwikkelde behandelvorm die verwant is aan paranormale therapie zoals handoplegging en magnetiseren.

Therapeutic Touch werd ontwikkeld in de VS door Dolores Krieger, hoogleraar verpleegkunde en Dora Kunz, een van oorsprong Nederlands paranormaal therapeute.

Therapeutic Touch is een bewust gestuurd proces van energie uitwisseling met de intentie te willen helen.

Het gaat hierbij om heelheid op verschillende niveaus: op fysiek niveau, op psychosociaal niveau en op spiritueel niveau. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de geest, maar ook om de interactie tussen lichaam en geest: gezondheid is een toestand van evenwicht op meerdere niveaus.

De methode wordt sinds 1975 onderwezen aan studenten verpleegkunde in ± 80 scholen en universiteiten in Amerika, Engeland, China, Rusland en Nederland.

De theoretische achtergrond van Therapeutic Touch

Therapeutic Touch gaat er, zoals alle geneeswijzen die met energie werken, van uit, dat er op alle niveaus energie-uitwisseling plaatsvindt met de omgeving.

Als de mens gezond is, stroomt de levensenergie vrij door en rondom het organisme op een evenwichtige, symmetrische manier.

Ziekten en klachten zijn in het energieveld aanwezig als verstoringen van deze balans.

De therapeut probeert blokkades op te heffen. Hierbij reageren acute klachten sneller. Bij chronische klachten moet het energiesysteem weer op gang komen om nieuwe open en uitgebalanceerde patronen op te bouwen.

Wat is het bijzondere aan Therapeutic Touch?

Therapeutic Touch probeert een rationele, wetenschappelijke basis te bieden aan het werken met subtiele energie.
Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een theoretisch kader en het doen van onderzoek.

Dit is vooral mogelijk in de VS omdat daar Therapeutic Touch met name door verpleegkundigen wordt beoefend.
Aangezien verpleegkunde in de VS een universitaire studie is worden cursussen TT op academisch niveau gedoceerd. Dit betekent, dat er veel onderzoek naar verricht is, zowel door studenten als door promovendi en docenten.

Behandelwijze

Om te helen gebruikt de therapeut zijn handen als instrument.

De therapeut raakt zijn cliënten overigens nauwelijks aan – de behandeling vindt plaats op een afstand van ± 10 cm van de cliënt.
Een behandeling Therapeutic Touch duurt 20 à 25 minuten plus enkele minuten rust.

Toepassingen

Therapeutic Touch helpt mensen zich te ontspannen.
Het heeft goede resultaten geboekt bij het bestrijden van pijn, het versnellen van genezingsprocessen en het verlichten van psychosomatische ziekten.

Therapeutic Touch wordt verder gebruikt bij de behandeling van wonden (brandwonden), botbreuken, spanningshoofdpijn, chronische pijn, premenstrueel syndroom (PMS), stress, pijn, angst, traumata, terminale ziekten, lusteloosheid, vermoeidheid, depressie en slaapproblemen.