Reiki

Reiki is een Japans woord. Het duidt de energie (Ki) aan, die alles wat leeft in stand houdt. Het is ook de naam voor een geneeswijze die erop is gericht die energie in een mensenlichaam in balans te brengen.

Door Reiki wordt het vermogen van het lichaam zichzelf te genezen opnieuw ontwikkeld.

Reiki is ook een middel om zowel de genezer als de zieke in contact te brengen met dat wat hen voedt, wat ze werkelijk zijn. In dat opzicht kan Reiki worden vergeleken met yoga, meditatie en dergelijke.

Met Reiki kun je vaak beter voelen waar er blokkades zitten en waar dus de levensenergie blokkeert. Vervolgens kun je die plekken aanraken. Op die manier wordt extra energie, die dus Reiki wordt genoemd, naar die plek gestuurd. Hierdoor kan pijn worden verminderd of zelfs verdwijnen. Reiki is daarnaast een prima manier om je lichaamsbewustzijn te ontwikkelen.

De eenvoud zelve

Wat veel mensen in Reiki zo aanspreekt, is de eenvoud ervan. Toch kun je het niet zo maar leren: er zijn 3 reikigraden, en in elk daarvan word je door een Reikimeester ingewijd. De bedoeling van zo’n inwijding is, dat je kanalen voor het doorgeven van de energie (opnieuw) worden geopend. Daarnaast wordt erdoor bewerkstelligd dat je geen negatieve energie van een ander opneemt, of jouw eigen energie op de ander overdraagt.
Met Reiki I kun je al Reiki-behandelingen geven. Reiki II verdiept en met Reiki III kun je anderen in Reiki inwijden, je wordt dan Reiki-meester.

Vraag goed na of je met een echte Reiki-meester van doen hebt. Niet dat ik weet dat er charlatans zijn die zich daarvoor uitgeven, maar je weet maar nooit.
Voor de goede orde: ik heb dan wel Reiki, maar ik ben geen meester 🙂

Er is nogal wat verschil in de prijs die je moet betalen voor een inwijding. Het kan dus geen kwaad eens om je heen te kijken.

Stromingen

Reiki kent een aantal stromingen. Sommige aanhangers van een stroming zijn nogal rechtlijnig en beschouwen “hun” stroming als zaligmakend. Ikzelf ben knap huiverig voor zo’n visie. Naar mijn mening gaat het er vooral om of iets “werkt” en dat kun je zelf het beste beoordelen.

Op deze site worden enkele Reiki-vormen besproken.

Reiki kan de levenskracht vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan iemands welbevinden. Dat geldt voor degene die behandeld wordt, maar ook voor de behandelaar. En de ervaring leert dat sommige ziekten en kwalen er goed mee kunnen worden behandeld.

In de inleiding tot de geneeswijzen ben ik wat dieper ingegaan op de bedoeling van de alternatieve en niet-westerse geneeswijzen: niet de ziekte, maar de zieke behandelen. Dat geldt ook voor Reiki. Daarom is het de moeite waard ook dat eens te lezen.