Jin Shin Do acupressuur

Zachte Vorm

Jin Shin Do® betekent letterlijk: de Weg van de Mededogende Geest. Het is een zachte vorm van acupressuur, dwz. beïnvloeding van de energiebanen in het menselijk lichaam door aanraking van de zgn. acupunten. De kennis omtrent de levens-energie Chi en haar stroomwijze door het lichaam is een paar duizend jaar oud en stamt uit China. Deze kennis vormt de basis voor zowel acupunctuur als Jin Shin Do® Bodymind Acupressuur™.

De voor deze geneeswijze karakteristieke vingerdruktechniek en de speciale methode om verschillende acupressuurpunten te combineren is afkomstig uit Japan, waar de traditionele  Chinese geneeskunde zich de laatste duizend jaar aanzienlijk heeft verfijnd.

Individuele Benadering

In tegenstelling tot vele door westerse schrijvers bewerkte acupressuursystemen, beperkt Jin Shin Do® Bodymind Acupressuur™ zich niet tot het verschaffen van kant en klare recepten met punten voor allerlei klachten. Deze methode probeert de hele persoon te bekijken, in het hier en nu, met haar/zijn gezondheidsproblemen en dan een individuele behandeling te geven.

De filosofische basis voor deze benadering ligt in het Taoïsme, waarvan Lao-tse de grondlegger is. De kern van de leer vormt het begrip ‘Tao’ (Do), d.i. ‘de Weg’ van de natuur, de totale ordening van het universum. Volgens Lao-tse kan alleen degene die naar harmonie streeft met de Tao, een gezond en gelukkig leven leiden. Daarom staat bij JSD ‘de Weg’ (of het proces) van de behandelde voorop. Samen met de behandelaar probeert hij deze weer in harmonie te brengen met de Tao van de natuur.

Jonge Methode

Als synthese van bovenstaande traditionele oosterse geneeswijzen en filosofieën is Jin Shin Do® nog jong. In de jaren zeventig ontwikkelde de Amerikaanse Iona M. Teeguarden, acupressuurtherapeute en psychologe, de methode en vervolmaakte deze na intensief onderzoek. Sindsdien heeft zij vele docenten opgeleid die, als lid van de Jin Shin Do® Foundation, werkzaam zijn in de Verenigde Staten, Canada en verschillende Europese landen. Zij schreef drie boeken:

  • The Acupressure Way of Health: Jin Shin Do (1978);
  • ‘The Joy of Feeling, Bodymind Acupressure’ (1987);
  • ‘Complete Guide to Acupressure’ (1996).