Homeopathie

Het woord Homeopathie komt uit het griekse “homoios” (gelijk) en “Pathos” (lijden), Homeopathie betekent letterlijk dus aan hetzelfde lijden. De homeopathie stelt, dat als je door bepaalde stoffen ziek wordt, dit in een sterk verdunde oplossing genezend kan werken.

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de hele mens centraal staat. Als lichaam, geest en sociaal functioneren niet in evenwicht zijn kan een mens ziek worden. Het belang is dan ook om het evenwicht te herstellen.

Samuel Hahneman (1755/1843).

Homeopathie kwam in een primitieve vorm al voor bij de oude Egyptenaren. Pas in 1755, toen Samuel Hahneman zich ging toeleggen op deze geneeswijze, ontstond de grondslag waar de hedendaagse homeopathie nog steeds op verder gaat.

Hahneman werd ondermeer bekend doordat hij er achter kwam dat Kinine malaria tegen kon gaan. Verder werd hij – en daar gaat het hier over – bekend door de similia-wet. Hij kwam hier achter door tests op zichzelf uit te voeren. De similiawet betekent: het gelijke genezen met het gelijke. Bij een gezond mens kan een stof symptomen oproepen, maar bij een ziek mens kan diezelfde stof (heel sterk verdund) genezen. Dit werd verder de uitgangspositie om andere middelen uit te testen: de homeopathie was geboren.

Wat zit er in Homeopathische geneesmiddelen?

In homeopathische geneesmiddelen komen niet alleen planten voor, maar ook mineralen en dierlijke stoffen. Deze middelen stellen het lichaam in staat om een natuurlijk helingsproces te bevorderen. Door de minieme dosis van deze stoffen kan het lichaam blokkades opheffen die dit proces in de weg staan.
Sommige van deze stoffen zouden in onverdunbare vorm giftig kunnen zijn, maar door een proces van dynamisering (schudden) en zeer sterk verdunnen verdwijnen deze giftige stoffen en blijft er een krachtig geneesmiddel over. Elk middel wordt zo ontwikkeld dat het voor bepaalde klachten genezingsbevorderend werkt, maar vaak zijn er meerdere symptomen. Dan wordt het raadzaam om een homeopathische arts te raadplegen omdat die een persoonlijke samenstelling kan maken die op jouw lichaam goed werkt.
Homeopathische middelen kunnen vrijwel altijd gewoon ingenomen worden. Als je zelf een homeopatisch middel gebruikt, neem dan altijd maar 1 soort per keer, zo kun je controleren of het middel echt helpt.