BodyTalk

Inleiding

Gezondheid en je goed voelen is op meer gebaseerd dan alleen maar het optimale functioneren van de afzonderlijke lichaamsdelen of lichaamssystemen. Gezonde delen kunnen waardeloos zijn zolang ze niet gecoördineerd en gesynchroniseerd samenwerken.

Vergelijk het met een symfonie orkest; alle 70 instrumenten kunnen perfect gestemd zijn, maar als ze allemaal hun eigen melodie spelen ontstaat er geen symfonie, maar een hoop lawaai.

In ons lichaam zijn de verschillende onderdelen de instrumenten, de BodyTalk-therapeut is de dirigent die ze (weer) laat samenspelen. De communicatie tussen de lichaamsdelen is van vitaal belang en bewijst dat op zowel het fysieke, mentale en emotionele vlak. Het lichaam en de geest van een mens zijn een eenheid – ‘Lichaamsgeest’. (In het engels ‘Bodymind’, in het Duits ‘Körpergeist’ genoemd)

BodyTalk tm – in het Nederlands “lichaamstaal” – heeft door deze nieuwe manier van behandelen op verschillende manieren succes. Enerzijds wordt door de behandeling de interne lichaamscommunicatie (hersenen – lichaam -hersenen) hersteld, anderzijds krijgt de therapeut van de patiënt informatie over welke behandeling nodig is. De vraagstelling luidt: “Waar is de synchronisatie van ‘lichaam en geest’ verstoord? Welke gebieden communiceren slecht of helemaal niet? Onze symptomen zijn een roep om hulp van het lichaam; slechts weinigen onder ons verstaan die taal en weten daardoor niet welke hulp het lichaam nodig heeft.

Bij andere therapieën wordt een diagnose dikwijls heel gemakkelijk gesteld. De sleutel tot een succesvolle behandeling is echter, het weten wat en in welke volgorde moet worden behandeld; het gaat er niet alleen om wat er behandeld moet worden, maar ook wanneer wat behandeld moet worden. Dit wordt door de beste computer ter wereld verteld, namelijk door onze hersenen. De BodyTalk-therapeut behandelt niet alleen omdat er een symptoom is. Het lichaam wordt gevraagd wat prioriteit heeft tijdens de behandeling. De BodyTalk-therapeut stelt geen diagnose, hij of zij laat zich leiden door de interne wijsheid van “lichaam en geest’. Alleen het lichaam weet hoe de behandeling moet verlopen.

Geschiedenis en oorsprong

BodyTalk combineert de wetenschap en de ervaring van de Traditionele Chinese geneeskunde, westerse geneeskunde, toegepaste kinesiologie, moderne fysica, Advaita filosofie en yoga op een unieke manier tot een zeer effectieve therapie.

De toegepaste kinesiologie werd in de jaren 70 door dr. George Goodheart, een chiropraktiker, ontwikkeld. Hij gebruikte de reactie van spieren als test voor het vaststellen van zwakheden / problemen binnen het energiesysteem van “lichaam en geest’. Hij gebruikte hierbij verschillende behandelingsmethoden uit verschillende richtingen.

In het begin van de negentiger jaren hielden verscheidene behandelaars zich bezig met het BodyTalk principe; het aanraken van geïsoleerde energetische triggerpunten en het gelijktijdig, zachtjes kloppen op het hoofd ter stimulering van de genezingsreactie (-antwoord) van de hersenen. Deze techniek werd afgekeken van de reeds honderden jaren gebruikte oefening uit de Hatha Yoga.

Sindsdien ondergingen de BodyTalk-technieken een snelle ontwikkeling onder verschillende namen en binnen gespecialiseerde gebieden. In 1995 stelde John Veltheim het huidige BodyTalk tm systeem samen. BodyTalk heeft een helder, stap voor stap beschreven schema en is onbegrensd flexibel toe te passen.

Elk mens is uniek

Zo zijn dat ook de oorzaken van de symptomen van hoofd-, rug- en andere pijnen, bewegingsbeperkingen, houdingsveranderingen, artritis, leer-, eet- slaap-, spijsverterings- en ander functiestoringen, allergieën, moeheid, infectie / virus ziektes, geloof- en gedragspatronen, stress, emoties enz.
Elk mens verzamelt in zijn leven de meest verschillende factoren die bijdragen aan de onbalans van het lichaam. Een citaat: “pijnen zijn voor 95% emoties die een verkeerde kant zijn opgegaan”. (Dr. John Veltheim) BodyTalk is een complexe methode, die zich helemaal op de oorzaken richt.

De BodyTalk-therapeut ‘praat’ met de ‘Lichaamsgeest’, die daardoor aangespoord wordt om met zichzelf te ‘praten’, waardoor de koppelingen hersteld of ontward worden. Daardoor worden alle communicatiekanalen weer geopend.
De therapeut is een katalysator  Uitleg  voor het helingsproces door de ‘vraagstelling’ en (weer) koppelen van het totale systeem waardoor de zelfgenezende krachten van de ‘Lichaamsgeest’ en het natuurlijke streven naar balans en harmonie geactiveerd worden. De lichaamsprocessen werken dan weer optimaal.

Grondbeginselentmvan de BodyTalk behandeling

Tijdens een volledige in- en uitademing onderzoeken de hersenen alle lichaamssystemen op energetische verstoringen en harmoniseert en synchroniseert deze.
Vraag aan het lichaamssysteem / spiertest: “Waar is de synchronisatie van de ‘Lichaamsgeest’ verstoord ? Welke gebieden communiceren slecht of helemaal niet?”
Koppeling: aan het lichaamssysteem wordt gevraagd, welke gebieden met elkaar gekoppeld moeten worden, om de communicatiekanalen weer te kunnen herstellen en de genezingsprocessen in het lichaam te optimaliseren.

Behandeling volgens het BodyTalk-systeem

  • Aanraken of stimuleren van de te koppelen gebieden
  • Volledige, overdreven in- en uitademing van de patiënt
  • Zacht kloppen op het schedeldak; stimuleren van de hersenactiviteit om de koppeling te herstellen
  • Zacht kloppen op het borstbeen; opslaan van de verandering
  • Herhalingstest om vast te stellen dat de hersenen de verstoring gecorrigeerd hebben.

Bij veel mensen vindt BodyTalk dikwijls in geringe mate of via omwegen plaats. De communicatiekanalen van het lichaam zijn door allerlei oorzaken (stress, emotionele factoren, gifstoffen of misbruik van het lichaam) geblokkeerd. Hierdoor worden sommige lichaamsgebieden geïsoleerd en de BodyTalk onderbroken.
Het is van belang te weten dat stress niet wordt veroorzaakt door een gebeurtenis maar door onze reactie daarop. Bij de BodyTalk-behandeling wordt alles weer gekoppeld en een subtiele fijnafstemming uitgevoerd.
De behandeling omvat verscheidene deelgebieden die echter als eenheid bij elkaar horen; hersenintegratie, ademregeling, waterhuishouding, littekens en energiestroom, lichaamssystemen (o.a. orgaan-, meridiaan-, hormonaal-, zenuw-, lymfe-, spier- en skeletsysteem, bloedsomloop), emotioneel-systeem, lichaamschemie, milieu en omgevingsfactoren, genetisch systeem, energiesystemen.
Al deze deelsystemen worden door BodyTalk met elkaar gesynchroniseerd en geïntegreerd opdat een optimale balans gewaarborgd is.

Integratie en de gevolgen van de behandeling

Het directe gevolg van de behandeling is meervoudig: ontspanning of activering; helderder denken; optimalisering van de stofwisselingsprocessen en algemene lichaamsenergieën en het in balans brengen van het actieve en passieve bewegingsapparaat; oplossen van blokkades in het emotionele of mentale vlak. De communicatie tussen de cellen, organen en de hersenen verbetert, de natuurlijke energiestroom wordt aangesproken en het lichaam in een gezonde balans teruggebracht. Het lichaam wordt de ruimte gegeven, zijn eigen balans te vinden.

Het ongecompliceerde van BodyTalk doet degenen die het gebruiken verbaasd staan. De wetenschap kan slechts hopen ooit de eigen genezingskracht van het lichaam te kunnen kopiëren. ‘Lichaam en geest’ is bij het genezingsproces op zijn oereigen reguleringssysteem aangewezen. BodyTalk zorgt voor de reparatie en instandhouding van een gezond functioneren van deze energetische kringlopen; de gezondheidstoestand wordt geoptimaliseerd.

Het BodyTalk-behandelings-systeem kan op zich staand gebruikt worden of gecombineerd worden met andere therapieën – zoals Chiropractie  Uitleg  , fysiotherapie, osteopathie, psychologie, en andere aanvullende systemen – om hun effectiviteit te bevorderen. Het BodyTalk-systeem is ontworpen voor gebruik door mensen in de reguliere geneeskunde maar ook voor iedereen die zichzelf in dit gebied wil bekwamen. Pas als BodyTalk in zijn volle omvang toegepast wordt zullen alle behandelingsmethoden optimaal werken.

De grondbeginselen van BodyTalk zijn eenduidig en verreikend, de toepassings-gebieden zijn veelvuldig en breiden zich nog steeds uit. De behandeling is doel-treffend en zacht, en heeft snel resultaat. BodyTalk kan gebruikt worden voor mensen van alle leeftijden en er zijn geen contra-indicaties bekend.
Dieren kunnen ook met BodyTalk behandeld worden.

De BodyTalk behandeling bestaat uit; het aanraken van de verschillende lichaamsdelen, het testen van de communicatie met de hersenen en tussen de delen onderling en het zacht tikken op het hoofd en het borstbeen.

BodyTalk helpt ziektes te voorkomen, ondersteunt het immuunsysteem  Uitleg  en onderhoudt een gezonde balans! De genezende krachten van het lichaam verdienen onze volle bewondering.

De vele “instrumenten” in het lichaam worden gekoppeld en gesynchroniseerd, om een harmonische gezondheidssymfonie te componeren.

Mogelijkheden voor integratie van BodyTalk met professionele behandelingen

Acupunctuur, acupressuur, shiatsu.
Elke combinatie van stimuleringspunten, die door de acupuncturist voor de behandeling wordt gekozen, kan met het BodyTalk behandeld worden. In de meeste gevallen worden er geen naalden gebruikt en wordt het behandelingsdoel sneller bereikt omdat de hersenen de correctie uitvoeren.

Meer over acupunctuur en over Shiatsu

Chiropractie, osteopathie, fysiotherapie ……
Alle reciproke  Uitleg  triggerpunten van spieren, botten of pezen kunnen met BodyTalk behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn de koppeling tussen: knie- en ellebooggewricht, de onderste drie lendenwervels en de eerste drie halswervels, het heiligbeen en het achterhoofd.

Homeopathie, helingpraktijk.
BodyTalk is, een snel aan te leren behandelingssysteem en daardoor een ideale methode om met praktisch lichaamswerk te beginnen.

Kinesiologie.
De diagnose(test) blijft het zelfde. Zodra de combinatie van triggerpunten is vastgesteld volgt de moderne behandeling. Het tikken op hoofd en borstbeen tijdens een volledige in- en uitademing. Dat is alles. Dat is een revolutionaire vereenvoudiging.

Psychologie.
Het BodyTalk-systeem stelt de psycholoog in de gelegenheid de lichamelijke samenhang met emotionele storingen te verbinden. Emoties, angsten of fobieën worden op een veilige interne manier opgelost. De hersenen, met de tendens om de balans te herstellen voeren dit proces uit, voor zover zij zich van het probleem bewust zijn.

Geneeskunde
De mogelijkheden tot integratie zijn onbegrensd.

Hierna volgen twee veel voorkomende voorbeelden.

Chronische virus- en bacterie-infecties
Een bloed- of speekselmonster dat de frequentie van het ziektekiem bevat wordt op één van de hoofd-energiepunten van het lichaam, b.v. de navel, gelegd. De hersenen scannen het lichaam af voor antwoorden en de cortexgebieden  Uitleg  die het immuunsysteem  Uitleg  niet toelaten te antwoorden worden eruit gefilterd. Tijdens een volledige ademhaling wordt op de ‘inactieve’ cortexdelen getikt, wat direct een opdracht aan het immuunsysteem in de richting van het ziektekiem op gang brengt. In de meeste gevallen wordt het virus of de infectie binnen drie tot vijf dagen geëlimineerd.

Dyslexie
De patiënt wordt getest op de communicatieprestatie van de verschillende cortexgebieden. De delen die een functiestoring vertonen worden tijdens een volledige ademhaling aangetikt; de veranderingen bij de patiënt zijn indrukwekkend. Vergelijkbare behandelingen worden bij ADD of ADHD of daarmee verwante gevallen uitgevoerd.

BodyTalk en Reiki

Reiki is, zowel voor als na de behandeling, voortreffelijke te combineren met BodyTalk.

Voor de behandeling kan Reiki de blokkades opheffen zodat de energie beter door het lichaam stroomt, waardoor de BodyTalk behandeling beter zal uitwerken.

Als de behandeling heeft plaats gevonden kan Reiki het herstellen van de balans uitermate goed ondersteunen. Herstellen heeft veel energie nodig en dat is Reiki.

Resultaten uit mijn eigen praktijk

Cursus in BodyTalk

Ik heb de cursussen Module 1 en 2 gevolgd in Keulen bij Claudia Heitmann, die op Malta woont en werkt maar ook cursus geeft in Hamburg en Keulen.

Bij voldoende deelname (8 personen) is een cursus in Nederland mogelijk. De taal van de cursus is dan Duits of Engels.

Als je belangstelling hebt voor een cursus in BodyTalk laat het mij dan weten dan zet ik je op de wachtlijst. Zodra er genoeg belangstellenden zijn benader ik iedereen.