Body Stress Release

Inleiding

[Body Stress = lichaamsspanning; Release = vrij maken]

Body Stress Release is een gezondheidstechniek, bedoeld om het lichaam te helpen zich vrij te maken van vastgezette spierspanning als gevolg van overbelasting door stress.

Body Stress Release is een op zich staande, complementaire techniek die nagenoeg altijd kan samengaan met iedere vorm van medisch handelen.

“Stress” is op zichzelf een neutraal begrip.

Wij worden constant blootgesteld aan verscheidene vormen van “stress” in ons leven. Een zekere mate van stress is ook noodzakelijk om zinvol te kunnen bestaan; deze voorziet ons van uitdagingen en stimuleert ons te streven naar vooruitgang. Zonder fysieke en geestelijke uitdagingen (“stressoren”) zou het leven een saaie bedoening zijn.

Ons lichaam is gericht op zelfgenezing. Het bevat instrumenten die constant alle lichaamsfuncties bewaken en het past zich voortdurend aan aan interne en externe invloeden en stressoren. Op deze wijze “repareert” het lichaam zich voortdurend en handhaaft het normaal gesproken een optimaal peil van functioneren.

Overbelasting door stress

Stress wordt een negatieve, afbrekende factor in ons leven wanneer de belasting door de stressor boven het aanpassingsvermogen van het menselijk lichaam uitgaat. Wanneer het niveau van overbelasting is bereikt, wordt de stress niet meer door het lichaam “afgevoerd”, maar als spanningsvelden in het lichaam vastgezet (“body stress”). Daarbij geldt wel dat onze ontvankelijkheid voor overbelasting door stress afhankelijk is van onze emotionele, mentale en fysieke gesteldheid.

Gevolgen van body stress

In geval dat het lichaam gedwongen wordt zich tegen de stressoren te beschermen, kan deze actie als stijfheid voelbaar worden en uiteindelijk leiden tot vervorming van de lichaamshouding. Dit kan ook leiden tot pijn, gevoelloosheid en/of verlies van flexibiliteit.

Enkele voorbeelden van body stress

* Body stress in de onderrug met als gevolg pijn en stijfheid op die plek, maar als gevolg daarvan ook pijn tussen schouderbladen of in de heupen, krampen in benen en voeten of spijsverterings- en darmstoornissen.
* Body stress in de nek, die pijn en stijfheid in de nek veroorzaakt, maar ook schouderpijn, hoofdpijn, duizeligheid, gezichtsvermindering, “slapende” armen en handen.
* Baby’s, die zonder aantoonbare oorzaak voortdurend huilen.
* Peuters en kleuters die klagen over “groeipijnen”, vooral in de benen, en die voortdurend gedragen willen worden (ook oudere kinderen kunnen groeipijnen hebben).
* Kinderen bij wie het vermogen tot concentreren ontbreekt of die moeite hebben met stilzitten.

Iemand die last heeft van vastgezette body stress kan zich heel gespannen en/of vermoeid voelen. Levensenergie en enthousiasme ontbreken.

Body stress kan zelfs aanwezig zijn zonder dat iemand pijn of stijfheid ervaart – hij of zij heeft dan geleidelijk aan genoegen genomen met minder dan 100% welbevinden.

Doordat de beschermende mechanismen in het lichaam verzwakken is het lichaam steeds minder in staat het hoofd te bieden aan de stress waaraan het dagelijks is blootgesteld. Op deze manier raakt men steeds verder verwijderd van de optimale staat van gezondheid.

De Body stress release techniek

Deze techniek is vanaf 1981 ontwikkeld om het lichaam te helpen vastgezette spierspanning los te laten, en daarmee het zelfgenezingsproces te reactiveren.

Terwijl de cliënt volledig gekleed ligt, voert de practitioner (de benaming voor de therapeut) een aantal tests uit om nauwkeurig de juiste plaats en richting van de spanningsvelden te bepalen. Dit wordt gedaan door een lichte druk uit te oefenen op verscheidene plaatsen op het lichaam en waar te nemen hoe het lichaam daarop reageert. Op deze wijze werkt het lichaam als een bio-feedback mechanisme en verstrekt het de benodigde informatie.

Daarna stimuleert de practitioner het lichaam de spanning los te laten door het uitvoeren van een lichte, doch besliste druk-impuls op de juiste plaats en in de juiste richting. De toepassing van deze techniek is zacht en vriendelijk en heeft geen kracht nodig, omdat Body Stress Release gebruik maakt van de natuurlijke aard van het lichaam te streven naar een conditie zonder stress.

NB. BSR houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses of het behandelen van ziekten. BSR localiseert slechts “opgeslagen” spierspanning en bevrijdt het lichaam daarvan, zodat het lichaam zichzelf kan blijven onderhouden en helen. Als zodanig is BSR dan ook geen substituut voor enig medisch handelen in welke vorm dan ook.