InnerNedIn therapie / een therapeut zoeken:
Professionaliteit
Macht, kennis en autoriteit
Client-therapeut relatie
Therapie als geschenk
Jouw en therapeut's gevoelens
"Sta in de weg"'s bij therapie
Emotional Freedom Techniques

In dit en volgende artikelen worden de begrippen therapeut, behandelaar en hulpverlener door elkaar gebruikt. Dit gebeurt bewust, omdat dat hier wordt gezegd naar mijn mening in alle situaties waarin hulp wordt verleend van toepassing is.

Voor de leesbaarheid is niet geprobeerd te nuanceren naar geslacht of seksuele geaardheid.Een reactie van een InnerNed gast!
Een bekende Amerikaanse psychiater (Yrvin D. Yalom) heeft hierover recent een boek uitgebracht. In dit boek staan 85 tips voor therapeuten en cliŽnten. Het is vooral gericht op psychotherapie, maar ik ben van mening dat het voor elke 'peut' een zeer goed boek is. Ook adviseer ik het mijn cliŽnten. Daarnaast heb ik er veel plezier mee gehad. Het boek heet: Therapie als geschenk
Marie-Josť Thijssen, http://www.ohmpraktijk.nl

Kleine advertenties:

Hoe goede hulp te vinden en het maximale uit een therapie te halen - 1

Over het zoeken naar een geschikte therapeut en de valkuilen die je tegen kunt komen als je in therapie gaat.


De bedoeling van dit artikel is niet je te adviseren over welke therapie in welke situatie geschikt is. Dat kan onmogelijk zonder jou en je probleem te kennen.

De bedoeling van dit artikel is óók niet, om je bij voorbaat allerlei twijfels, kopzorgen en angstgevoelens te bezorgen als je een therapeut gaat zoeken. Verreweg de meeste therapeuten zijn goed geschoold en zijn van onbesproken gedrag.

De therapie

Er is een grote hoeveelheid aan therapieën, cursussen en workshops die beogen je verder te helpen op je pad, als je vastzit of als je lichamelijk niet in orde bent.

Juist in de laatste gevallen is het goed dat je kritisch blijft en je goed laat informeren voordat je kiest voor een bepaalde therapie.

Er zijn er vele, om wat voorbeelden te geven:

  • lichaamsgericht
  • praten
  • combinatie
  • stem
  • confrontatie
  • inzichtgevend
  • groepstherapie
  • creatieve therapie

De op InnerNed uitgelegde therapieŽn vind je hier. Onder lichaamsgerichte psychotherapie vind je "tig" andere therapieŽn beschreven.

Als je iemand zoekt voor jouw probleem, vraag dan eens na bij je vrienden, bij bekenden. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek en ga bij jezelf na hoe het voelt.

Niet iedere therapie is voor iedereen even geschikt. Deze site kan je misschien helpen bij het oriënteren. Bedenk echter, dat hier lang niet alle therapieŽn zijn beschreven en dat je nooit zonder deskundig, op jou en jouw klacht toegesneden advies kunt.

Voor veel therapieŽn zijn er opleidingen maar in de kwaliteit van die opleidingen is ook weer verschil. Het hebben van een diploma, het geregistreerd zijn of het voldoen aan wettelijke voorschriften of aan voorschriften van een beroepsvereniging geeft vaak een goede steun bij je keus, maar zegt nog niet altijd iets over het inlevingsvermogen, de aandacht en het uiteindelijke succes of dat het ook "klikt".

Voor veel therapieŽn zijn die eisen er niet. Sommige varianten van therapieŽn komen als paddestoelen uit de grond. Reiki is daar een voorbeeld van. De toereikendheid van bepaalde therapieŽn is niet duidelijk.
Op zich is dat niet erg, als je je eerst goed  laat informeren en dat niet alleen door de beoogde therapeut zelf. Ieder meent zijn uil een valk te zijn......

Vraag, vraag en blijf kritisch. Er zijn uitstekende 'alternatieve' therapieŽn als ze bij je passen en in de praktijk hun effectiviteit hebben bewezen.

De therapeut

Helaas zijn er mensen die zich aandienen als therapeut maar niet over voldoende zelfkritiek beschikken. Die mensen zullen je niet verder kunnen helpen. Misschien zelfs zul je er slechter vandaan komen.
Wil je mijn mening weten? Zonder te willen generaliseren zeg ik dan: hoe meer poespas en hoe meer hocus-pocus, hoe groter de kans is dat daarmee iets moet worden verhuld dat beter verborgen kan blijven.
Let wel: het is mijn mening en er zijn vast uitzonderingen en misschien helpt het mensen wel.... kan.
Laat je leiden door je gevoel.... maar ook een klein beetje door je verstand :-)

Een goede therapeut helpt je in je eigen kracht te komen, sterk te worden. Een goede therapeut maakt je niet afhankelijk. Hij is zorgvuldig, integer en respectvol.

Jij zelf

Je kunt ook zelf te hoge verwachtingen hebben van een therapie, van een bepaalde therapeut en zo teleurgesteld worden.
Hoewel het goed is na te vragen bij vrienden moet je je ook realiseren dat niet elk mens en niet elke klacht gelijk zijn.

Ervaringen van anderen kunnen je aanwijzingen geven, maar laat je leiden door jouw gevoel. Verwacht hulp, aandacht, deskundigheid, maar realiseer je dat wonderen slechts sporadisch voorkomen.
En... achter elke therapeut gaat een gewoon mens schuil, met alle gebreken, neigingen, gewoontes en vooringenomenheden die daarbij horen.

Ik wil je dan ook nadrukkelijk adviseren kritisch te blijven, na te vragen bij anderen, je gevoel èn je verstand ruim de kans te geven voordat je beslist wat je doet. 

Op de volgende pagina's gaan we in op:

Je kunt de checklistjes gebruiken vooraf, maar vooral als je gaat twijfelen over de juiste keus. Ze zijn niet gericht op de therapie, maar op de behandelaar.


Meer over dit onderwerp

Professionaliteit
Macht, kennis en autoriteit
Client-therapeut relatie
Therapie als geschenk
Jouw en therapeut's gevoelens
"Sta in de weg"'s bij therapie
Emotional Freedom Techniques


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken