InnerNedMeer mooie teksten:
Mooie teksten 2
Mooie teksten 3
Mooie teksten 4
Mooie teksten 5
Mooie teksten 6
Mooie teksten 7
Mooie teksten 8
Mooie teksten 9
Mooie teksten 10
Namaste

Meer Kunst en inspiratie:
Inleiding
Sandra Boonman
Barbara Heringa: keramiek
Cora Leder: wastekeningen
Marja Hoefsmit - Schilderijen
Erica Hoogstraten
Karin Starmans: schilderijen
Mandala's tekenen
Mooie tekstenKleine advertenties:

Mooie teksten 1


Bijgedragen door: Hylke Bonnema, San Diego, USA:

The same stream of life that runs through my veins
runs through the world and dances in rythmic measure

It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth into numberless blades of grass and breaks into tumultous waves of leaves and flowers

It is the same life that is rocked in the ocean radle of birth and death in ebb and flow

I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life and my pride is from the life throb of ages dancing in my blood this moment.

Tagore "Poet & Philosopher", India nobel prize 1928


Bijgedragen door: Tricia:

Desiderata

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk welk een vrede er in de stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk; en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.
Wannneer je je met andere vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleine mensen zijn dan jij zelf.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt, als van je plannen.
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen; want de tijd is vol bedrog, maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd; vele mensen streven hoge idealen na; en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als gras.
Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet je niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen of sterren, je hebt het recht hier te zijn.
En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoch zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog een prachtige wereld.
Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

Tekst, gevonden in de oude St. Paulskerk in Baltimore, gedateerd 1692.


Een bijdrage van Max van Eys:

Freedom Within.....

How free the eagle who at height
Of heaven flings himself in flight,
But his high flights has first to start
Not in the sky, but in his heart.

Likewise with me, how shall I find
Freedom if not within my mind,
And learn, as thought by thought I try,
That I may fall, yet I can fly,

and even sometimes rise up free
Beyond the highest heights of me.

James Dillet Freeman

Een bijdrage van Leo van Hove, België:

 

Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn,
onze diepste angst is dat we bovenmatig krachtig zijn.

Ons licht, niet onze duisternis, boezemt ons angst in.

We vragen onszelf af wie we wel zijn
om te denken dat we briljant, geweldig, talentvol en fabelachtig zijn -
maar wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn ...?

Je bent een kind van God
en jezelf kleineren dient de mensheid niet.

Er is niets verlicht aan jezelf inhouden
opdat mensen rondom jou zich niet onzeker zouden voelen.

We zouden allemaal moeten stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God,
die in ons allen aanwezig is,
te laten zien.

En als we onszelf in onze eigen kracht tonen,
geven we andere mensen onbewust toelating
hetzelfde te doen.

Als we vrij van angst zijn,
maakt onze aanwezigheid anderen ook vrij.

Nelson Mandela, 1994


Ingestuurd door Adrie Konings:

Voetstappen in het zand.

Ik droomde eens dat ik
aan 't strand liep bij lage tij
Ik was daar niet alleen,
want God liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door
en lieten in 't zand
een spoor van stappen, twee aan twee.
Want God liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan.....

Ik zei toen 'God, waarom dan toch?!!'
Juist toen ik u zo nodig had.
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad.....

God keek mij vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen.....". Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken