InnerNedMeer mooie teksten:
Mooie teksten 1
Mooie teksten 2
Mooie teksten 3
Mooie teksten 4
Mooie teksten 5
Mooie teksten 6
Mooie teksten 7
Mooie teksten 8
Mooie teksten 9
Mooie teksten 10
Namaste

Meer kunst en inspiratie:
Sandra Boonman
Barbara Heringa: keramiek
Cora Leder: wastekeningen
Marja Hoefsmit - Schilderijen
Erica Hoogstraten
Karin Starmans: schilderijen
Mandala's tekenen
Mooie tekstenKleine advertenties:

Mooie teksten 5

Bijgedragen door Marga Buijs:

Rond


Alles wat leeft is rond,
De stengel van een plant,
Een boom,
Het lichaam van de mens,
De Zon, De Maan,
De hemel en zijn wervelwind zijn rond,
De dag en de nacht draaien rond door de hemel,
De seizoenen voegen zich bij die kring
Van het leven, en de dood sluit die kring,
De gesloten cirkel is een symbool
van het leven, van de tijd,
Van de aarde ! 

(Wijsheid van een oude Indianen hoofdman)

Een bijdrage van Esther Hoeks

Geloof in jezelf

Geloof in jezelf...
En in de toekomst
En in al het wonderbaarlijke
dat het leven kan geven.

Hou je vast aan je droom
Want die geeft je de kracht
Om je eigen weg te gaan,
Om je eigen doel te vinden.

Laat je droom je vooruit dragen
Dan wordt het op een dag de werkelijkheid.

Ester.

Bijgedragen door Therese Dingelhoff-Lehr

Wonderen

'Nu zullen we opnieuw proberen het licht in jou te bereiken, want daar ligt je verlossing. Je kunt die niet vinden in de wolken die het licht omgeven en juist daar heb jij ernaar gezocht. Daar is verlossing niet.
Ze ligt voorbij de wolken, in het licht daarachter. Onthoud dat je door de wolken heen zult moeten gaan voordat je het licht kunt bereiken. Maar onthoud ook dat je in de wolkenpatronen,die jij je hebt ingebeeld, nog nooit iets gevonden hebt wat duurzaam bleek of wat je verlangde.
Aangezien alle illusies over verlossing jou hebben teleurgesteld, wil je vast en zeker niet in de wolken blijven en daar tevergeefs naar afgoden zoeken, terwijl je zo makkelijk het licht van de werkelijke verlossing zou kunnen binnengaan. Probeer op elke manier die jou aanspreekt voorbij de wolken te gaan. Als het je helpt denk dan dat ik jouw hand vasthoud en je leid. En ik verzeker je dat dit geen hersenschim zal zijn.

uit: Een cursus in wonderen, WDl.70.8:9. (uitg. Ankh Hermes)

Een bijdrage van Renť Frederiks - St. Maarten N.A.

Don't walk

Don't walk in front of me,
for I may not follow -

Don't walk behind me,
for I may not lead -

But walk beside me
and be my friend.

Een bijdrage van Rob Rugebregt Sr

Een mens is als een landschap in het licht van de zon.
Elk moment is anders en heeft een eigen schoonheid en een eigen stemming.
De kunst om met mensen om te gaan is
om als een kunstenaar naar dit landschap te kijken.

Een bijdrage van Marielle Wijts

Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveeel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

Hans Andreus

Bijdragen van Gerard van Ee

Liefde,

Iedere keer wanneer je hart in liefde uitgaat naar een ander, schenk je hem je zegen.
Liefde in je hart te dragen is de grootste zegening, want liefhebben is licht brengen in de duisternis, is
stralen vanuit de glorieuze zon van je wezen, waar je je ook bevindt.
Liefde is als een bloem, die zonder enige gedachte aan eigen gewin haar geur aan de wind schenkt.
Door lief te hebben doe je dat waartoe ieder mens op aarde is gekomen.
Je vervult je bestemming.
Het is liefde en liefde alleen die alles in het leven samenbindt.
Het is de liefde van God, manifest in ieder schepsel onder de zon, die er voor zorgt dat de wereld niet uit
elkaar valt.
Overal waar liefde stroomt in overvloed, zie daar de levende God.

(Dit komt uit "Sta op en wees vrij" van Selvarajan Yesudian.)
Deze liefde zou ik een ieder willen toewensen.


Elke dag is een uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf, om jezelf op te bouwen.
Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen in waardering voor dit leven, in waardering voor je kunnen.
Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds in anderen, over zoveel verlangen naar
liefde.
Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is, om meer te horen dan gisteren.
Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen, om te bouwen aan een wereld van liefde.
Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven.
Wie op de uitnodiging ingaat zal steeds meer van het leven houden, ook al weet je dat je zult sterven.
Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien.

(Uit: Een nieuw begin van Marinus van den Berg.)

Bijdragen van Guido F.A.P. ten Berge

WORDING

(woord, worden, wording)

Al Bron Licht uit Licht, waar binnen alles besloten ligt.
Goddelijke Liefde van Al het in en uitstromend Licht.
Liefde, delende bewustwording via Uw Naam, Woord en Wil.
Toewijding, proces van Liefde in het Al zijn werking weet.
Concept van Uw Alziend Oog, mijn matrix is en vrede beoogt.

Wijsheid inwerking, de matrix van ruimte, tijd de vrije wil.
Universele intuÔtieve etherische vermogen, het delende Nu.
Eeuwige ontmoeting, in het spectrum van het alomvattend Licht.
Rechtlijnig, rondtrekkend van bron tot bron en Al verlicht.
Banen die mijn orb, oppositie, driehoek en vierkant verbind.

Lijnen die fuseren in het brandpunt van Zijn en mijn hart.
Vermenigvuldigende kracht van mijn reflexen, complexe bestaan.
Frequenties van Licht, die mij zuiveren en inzicht schenkt.
Door slaap, droom, ontwaken, het Al in mij bewust te maken.
Zo alle pijn ontwaren door volledig in al Uw Licht geraken.

Zien dat lijden, mijn illusies u tot schaduw beelden maakten.
Proeve van en in Uw Licht, het mineraal, water, vuur de lucht.
Gaven harmonie in vorm, klank, kleur, bewegen tot herkenning.
Aarde, plant, dier, mens als mijn broeder en zuster tot zegen.
Uw beeld en gelijkenis, mijn wording, een eigen wordend wezen
Guido 1993

matrix: moederbodem, baarmoeder, oorsprong, stam.
radix (lat.): wortel, geboorteradix of horoscoop.
woord, worden: oorsprong, roos, klank met eigen betekenis.

EGMOND

Aan mensen ontvlucht mijn blik in de verte
de avond verlangend mijn toekomst weet.

Egmond aan duin en zee gelegen laat horen
zijn zoet zachte golven als een continu spel.

Duin en getijen laat kustlijn zijn strijd dagen
na donkere winterse razende nachten nu stil.

Egmond in duin dat deels in zee gedreven
Noorman, jutter en visserman die het betrad.

Het dorp slaapt nu zacht achter al dat rumoer
van roven, vissen, preken, zonnebaden velen.

Egmond binnen of was het buiten de stilte
dat toeristen bruinen en monniken nog bidden.

Het zijn bijna relikwieŽn de abdij en wat was
de stilte is eeuwig en zal elke storm weerstaan.
Guido 29.7.2000

Een bijdrage van Monika Jonker

De Oneindige Ruimte

In de oneindige ruimte
Schijnt over al het licht.

En zie je in die ruimte
Het liefdevol inzicht,

Dat voor alles in de ruimte
Een plaats is ingericht.

Binnen in deze ruimte
Wordt ieder deel belicht.

En alles in deze ruimte
Is oplossingsgericht.

En niets binnen die ruimte
Belemmert ons het zicht.

In de oneindige ruimte
Is ieder Zelf het licht.

Monika Jonker, 29 oktober 2000

Een bijdrage van Monika Jonker

Een ingetogen lach

Een ingetogen lach verlichtte mijn gezicht
Daar was je weer.
Het kleine jonge meisje die ik eens was.
En zo wijs.

De kamer was leeg
Jij zat op je knieŽn
En beleefde de wereld van je blokken
En vulde de ruimte om je heen.

Je keek op toen ik binnen kwam
Je lachte lief en speelde verder
Sprankelend, sereen en vertrouwend
Al wat je zag was goed.

Je liet me toe je jurkje op te tillen
En te kijken naar mijn probleem
De patronen op je buik waren de mijne
Maar voor jou geen probleem.

Waar was je toch al die tijd
Waar ben je heen gegaan
In mijn droom kwam ik tot je
Ik laat je niet meer gaan.

Monika Jonker, 13 juni 1999
. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken