InnerNed

Kleine advertenties:

Copyright

Het zonder onze toestemming overnemen van artikelen of delen daarvan levert schending van het copyright / auteursrecht op. zie de noot onderaan

Toelichting - het waarom van toestemming

Nog afgezien van wetten en zo is het gewoon niet leuk en t gemakkelijk een site te maken met "gestolen" bijdragen. Maar overdenk ook eens het volgende:

  • Zomaar artikelen overnemen kan nare consequenties hebben. Vaak blijkt achteraf pas dat bijvoorbeeld een recept verkeerd is vermeld, dat een therapeut niet blijkt te deugen, dat er bij een therapie vraagtekens worden gezet. Dan zijn er nog gewijzigde adressen, prijzen, voorwaarden e.d. Of de inhoud bleek "gewoon" onjuist of onvolledig. Het kan voor anderen n voor jezelf nare consequenties hebben als jouw site dan geen up-to-date informatie meer zou geven! De waarde van je site wordt er niet beter op, integendeel!.
    Je moest eens weten hoe vaak we artikelen achteraf moeten aanpassen!
  • Vaak wordt de inhoud van een artikel uitgebreid of verbeterd
  • Het getuigt van eerbied als er na overlijden van de auteur een "in memoriam" bij de tekst komt te staan, àls de nabestaanden al toestemming tot handhaving van de artikelen geven.

Zo zijn er nog wel wat dingen die een rol kunnen spelen.

Het hoe van toestemming

We willen je de mogelijkheid bieden om iets over te nemen. Deze mogelijkheid is net alleen de enige die (ook wettelijk) is toegestaan, hij heeft voor jou ook voordelen. We hebben daarvoor een heel simpele regeling, syndicatie genoemd.
Het komt er in het kort op neer dat je van ons (natuurlijk gratis en voor niets) een piepklein stukje code krijgt waarmee je een volledig artikel in de stijl van jouw site op je site kunt plaatsen. Het enige wat er bij staat is een bescheiden link naar InnerNed (in kleine letters) aan het eind.
Voorbeeld: Deze tekst is met toestemming overgenomen van InnerNed

De inhoud van die code staat op onze server en elke wijziging in de tekst wordt daarom automatisch op jouw site opgenomen. Je hebt er verder geen omkijken meer naar.

Okee, een voorbeeld: kopieer deze code eens in n van je eigen pagina's.

De voorbeeldcode

<script language="JavaScript" src="http://innerned.net/syndicate/test.js"></script>

Op jouw pagina kun je er de opmaakcodes bij zetten die je ook voor je eigen tekst zou gebruiken, bijvoorbeeld een bepaald lettertype of een bepaalde lettergrootte, vet, cursief, kijk maar eens. Zo zou je er bijvoorbeeld van kunnen maken: <font face="verdana"><script language="JavaScript" src="http://innerned.net/syndicate/test.js"></script></font>

Zoals je in dit voorbeeld hebt gezien kun je zo op een makkelijke en veilige manier onze tekst gebruiken en heb je er verder geen omkijken meer naar. Als inzichten wijzigen, fouten worden verbeterd, dan gebeurt dat allemaal helemaal automatisch!

Overtuigd? Dan p naar de code voor de tekst die je op je site wilt hebben!

Hoe je te werk moet gaan

Vermeld bij je verzoek
- de naam en het adres (de url) van je site en
- de naam van het artikel / de artikelen  die je wilt overnemen (max. 3 webpagina's

 

Als het artikel niet door ons is geschreven overleggen we eerst met de auteur en eventueel diens rechtsvertegenwoordiger voordat we toestemming geven. Maar dat is verder iets waarover je je niet druk hoeft te maken, dat proberen wij voor je te regelen.

Als alles ok is - en in de regel is dat het geval - sturen we je de code(s) op.

Hans van Meteren, Sandra Warmerdam, InnerNed

Noot. Elke maand wordt de totale inhoud van de site, gekopieerd op CD-ROM, gedeponeerd ten bewijze van de authenticiteit van de pagina's en de op site aanwezige, door het copyright / auteursrecht beschermde artikelen.
Schending van het copyright / auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot vervolging en/of schadeclaims bij de burgerlijke rechter.


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken