InnerNedOver Traditionele Chinese geneeswijzen:
Inleiding
Yin en Yang
Yin en Yang in je lichaam
Meridianen & acupunten
Acupunctuur
Moxatherapie
Shiatsu
Tuina
TCM vragenrubriek

Op zoek naar een therapeut?

: De hulpzoek wijzer :

Kleine advertenties:

Acupunctuur

De basis voor de acupunctuur is de TCM theorie (Traditionele Chinese geneeskunde; Traditional Chinese Medicine).

Op deze site vind je daar meer over, maar in dit artikel neem ik die informatie k op, zodat je niet heen en weer hoeft te surfen.

De Chinese geneeskunde gaat ervan uit dat

  • er geen wezenlijke scheiding is tussen lichaam en geest
  • dat je in wezen energie bent, zij het in een dichtere vorm dan bijvoorbeeld een gedachte of een blaadje van een bloem
  • dat die energie zich in jouw lichaam op bepaalde plaatsen verdicht en concentreert in banen die ze meridianen noemen
  • dat er op die meridianen punten zijn waarmee verstoringen in die meridiaan kunnen worden behandeld: de acupunctuurpunten

Ziekten kunnen in de Chinese visie op verschillende manieren ontstaan. 

Zo kan er een teveel of een te weinig zijn aan een bepaalde vorm van energie. Kan er sprake zijn van Hitte of Koude in je lichaam.

Ook kan het zijn dat  de energie niet goed kan doorstromen. 

Er kunnen zowel interne als externe oorzaken van ziekte zijn. 

Als je ziek bent is er een verstoring van de twee aspecten van jouw levensenergie: Yin en Yang. Daarop komen we hierna nog terug.

Al die energiebanen in je lichaam vormen een web waarin alles met alles lijkt samen te hangen. 

Om door de bomen het bos toch te kunnen zien heeft een behandelaar die werkt volgens TCM een heel arsenaal aan diagnostische mogelijkheden in huis.

Een diagnose volgens TCM kan betrekking hebben op (een combinatie van):

  • Luisteren en ruiken: de stem, de geur van je huid e.d.
  • Vragen: klachten, ziektegeschiedenis, gewicht, menstruatie e.d.
  • Kijken: tongdiagnose, huidkleur, ogen, emoties e.d.
  • Voelen: kracht en spanning van je spieren, je huid, de pols; in Japan vooral ook: buikdiagnose

'De pols' in TCM is iets heel anders dan die in de westerse geneeskunde; niet alleen is er verschil tussen de pols links en rechts, maar ook onderscheidt een acupuncturist drie diepten en drie plaatsen op elke pols die elk weer hun eigen betekenis hebben.

Als oorzaken van ziekten onderscheidt een acupuncturist ondermeer: Warmte, Koude, Vochtigheid, Wind en Droogte. Dit moet je niet alleen in letterlijke zin zien: ziekmakende factoren kunnen zowel buiten je liggen (een griepje) als binnenin je (ergernis of woede bijvoorbeeld).

Vergelijk een ziekte die je hebt met een misdaad die moet worden opgelost. 

Er is, of er zijn, een aantal daders (ziekmakende factoren), een plaats waar zich het misdrijf heeft voorgedaan (waar in je lichaam uit de ziekte zich), er is een voorbereiding aan voorafgegaan en er was een motief (de oorzaak van je ziekte).

De getuigen zijn je tong, je pols, je huid e.d.

Vergeleken met een beoefenaar van TCM is Interpol of de FBI maar kinderspel :-). Jouw therapeut gaat op zoek naar al die factoren die kunnen bijdragen aan de oplossing van het raadsel van jouw klachten.


Meer over TCM

Je hebt net de in grijs weergegeven pagina gelezen. Klik op de volgende links voor meer informatie over de Traditionele Chinese geneeswijze:

Inleiding
Yin en Yang
Yin en Yang in je lichaam
Meridianen & acupunten
Acupunctuur
Moxatherapie
Shiatsu
Tuina
TCM vragenrubriek


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken